I detalj

5 kända fraser av Wolfgang Köhler

5 kända fraser av Wolfgang Köhler

Wolfgang Köhler (1887-1967) var en av de viktigaste personligheterna som gav upphov till Gestaltpsykologi, tillsammans med Max Wertheimer och Kurt Koffka även om skaparen själv anses vara Max Wertheimer. Köhler gjorde dock några av de viktigaste bidragen.

Köhler hjälpte till att etablera begreppet lärande genom Insight: plötslig och automatisk bedömning om en serie stimuli.

Wolfgang Köler citerar

Den gemensamma mänskliga erfarenheten ensam är ingen garanti för att vi kan bygga en vetenskap om psykologi.

Det är en överdrift att säga att en schimpans som var ensam inte är en riktig schimpans.

Ibland har det sagts att vi inte finner någonstans i naturen en analog på skillnaden mellan att hända och att vara å ena sidan och plikt å andra sidan.

Psykologi är en mycket otillfredsställande vetenskap.

Det skulle vara intressant att fråga oss hur många gånger viktiga framsteg har gjorts inom vetenskapen, på grund av att gränserna för speciella discipliner inte har respekterats ... att hoppa över gränserna är en av de mest framgångsrika teknikerna inom vetenskapen.

Kända psykologiska fraser