Information

En självreferensiell fras

En självreferensiell fras


Har den frasen? vokaler.

Vilket nummer (uttryckt i bokstäver) måste ställas i stället för frågan för att frasen ska vara sant?

Självreferenser är de som talar om sig själva. Du kan se några exempel på Wikipedia.

Lösning

Denna fras har tolv vokaler