Information

Det geomagiska torget II

Det geomagiska torget II

Vi har en 3 × 3 magisk fyrkant där siffrorna har ersatts av geometriska figurer
speciellt polyominos av ökande storlek.

Placera alla figurerna som visas under dessa linjer på det magiska torget som visas överst så att genom att sammanfoga alla figurer i varje rad, kolumn eller diagonal får vi en kvadrat som visas i uttalandet.

Utdraget från sidan: www.geomagicsquares.com där du hittar många geomagiska rutor.

Lösning

Följande bild visar lösningen:

Video: Video 1 - from Alibre 3D to Skeinforge to replicatorG (November 2020).