Artiklar

Triple aritmetik

Triple aritmetik

Detta kan tyckas motsägelsefullt i sig, men det finns tre heltal i aritmetisk progression (det vill säga subtraktionen mellan två på varandra följande nummer i serien är alltid densamma) vars produkt är ett primtal.

Lösning

Heltalen är -3, -1 och 1.


Video: Vektoranalys 1: Introduktion och aritmetik (Juni 2021).